פקח יקר · dear officer

love notes to parking cops מכתבי אהבה לפקחי חניה

dear officer! we renewed our city parking permit. it goes into effect in a few days. please stop wasting paper. hold off on the parking tickets for another week. thanks!

Tel Aviv, February 2014
Photo: Nadav Zilberstein

פקח יקר! נחתם חוזה חדש ועוד כמה ימים תהיה הארכה לתו. נא לא לבזבז נייר סתם, תתאפקו עם הדוחות עוד שבוע. תודה!

  רח׳ טשרנחובסקי, ת״א. פבואר 2014
 צילום: נדב זילברשטיין

dear officer! we renewed our city parking permit. it goes into effect in a few days. please stop wasting paper. hold off on the parking tickets for another week. thanks!

Tel Aviv, February 2014
Photo: Nadav Zilberstein

פקח יקר! נחתם חוזה חדש ועוד כמה ימים תהיה הארכה לתו. נא לא לבזבז נייר סתם, תתאפקו עם הדוחות עוד שבוע. תודה!

רח׳ טשרנחובסקי, ת״א. פבואר 2014
צילום: נדב זילברשטיין

scoring points · שיחקת אותה

image

"honorable officer, i live on 34 Hatkuma and there’s nowhere to park because of the Maccabi Tel Aviv football game. I’ll move my car when the game’s over. thanks!"

Tel Aviv, February 2014 תל אביב, פבואר

photo: deborah danan צילום: דברה דנאן

just married · בקרוב אצלך

"dear officer! please don’t give us a parking ticket! today is the wedding! we promise to move the car tomorrow morning. may you merit many happy occasions. thanks!"

jerusalem, january 2014 ירושלים, ינואר